Germanistická diachronní lingvistika: výzkum, metody a praxe

Sprache: Tschechisch
Kdy: 30. 10. 2018, 17:30 hod.
Kde: ÚGS FF UK, místnost P323

Lucie Jakubcová

Podvečerní seminář jako úvod do studia německé historické jazykovědy. Cílem setkání je přiblížit zájemcům možnosti výzkumu na poli historické jazykovědy a vůbec diachronní germanistiku jako takovou. Akce je vhodná především pro ty, kteří se setkávají s diachronní lingvistikou zcela poprvé (Bc. / Mgr.), jako i pro ty, kteří snad uvažují nad závěrečnou prací z diachronie.