Kontakt

Adresa:

Diachronní sekce
Ústav germánských studií
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 1/2
116 38 Praha 1

E-mail: vaclav.kriz@ff.cuni.cz
Tel.: (+420)777654302