Martin Šemelík

Mgr. Martin Šemelík, Ph.D.

člen

E-mail: martin.semelik@ff.cuni.cz
Tel.: +420 221619243
Web: → vizitka ÚGS FF UK / → vizitka AV ČR

odborný asistent, Ústav germánských studií FF UK
vědecký pracovník, Akademie věd ČR

Specializace:

  • lexikografie a lexikologie
  • kontrastivní a korpusová lingvistika
  • didaktika

Přednášky pro DS

  • ŠEMELÍK, Martin. O rubínové zahradě, skrytém ohni a obilnici jazyka aneb Ke slovotvorbě ve starších německých slovnících. Přednáškový cyklus Diachronní sekce ÚGS FF UK. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 4. 5. 2023.