Petra Křenková

Mgr. Petra Křenková

členka

E-mail: petra.krenkova@ff.cuni.cz
Tel.: +420 221619630
Web: → vizitka JC FF UK

doktorandka, Ústav germánských studií FF UK

Specializace:

  • historická textová lingvistika německy psaných pramenů

Přednášky pro DS

  • KŘENKOVÁ, Petra. Městská kniha jako historiolingvistický pramen. Přednáškový cyklus Diachronní sekce ÚGS FF UK. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 25. 5. 2023.