Lidé

Vedení sekce

 

PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.

E-mail: lenka.vodrazkova@ff.cuni.cz
Tel.: +420 221619242
Web: german.ff.cuni.cz/cs/vyucujici/lenka-vodrazkova/

patronát sekce

Mgr. Václav Kříž

E-mail: vaclav.kriz@ff.cuni.cz
Tel.: +420 777654302
Web: vaclavkriz.com

Program: Filologie – Germánské jazyky

Specializace:
Diachronní lingvistika – textologie a pragmatika německy psaných pramenů pozdního středověku a raného novověku 14.–17. stol.

Téma disertačního projektu:
Prager deutsche Kanzleisprache des 16. Jahrhunderts, mit besonderer Berücksichtigung von Kanzlei der Böhmischen Kammer Ferdinands I. von Habsburg. /
K pražskému německému jazyku kanceláří 16. století, se zvláštním zřetelem na kancelář České Komory Ferdinanda I. Habsburského.

Školitelka: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.

Mgr. et Bc. Lucie Jakubcová

E-mail: jakubcovalucie@seznam.cz
Tel.: +420 739092926

Program: Filologie – Germánské jazyky a literatury
(studium přerušeno)

Specializace:
Diachronní lingvistika – textologie německy psaných pramenů pozdního středověku a raného novověku 14.–17. stol.

Téma disertačního projektu:
Die Amtsbücher der Herrschaft Rokitnitz im Adlergebirge als Forschungsmaterial zur deutschen Sprache in Böhmen im 16. und 17. Jahrhundert. / Úřední knihy panství Rokytnice v Orlických horách jako výzkumný materiál k němčině v Čechách v 16. a 17. století.

Školitelka: PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.

 

Členové sekce

 

v rekonstrukci