Václav Kříž

Mgr. Václav Kříž

vedení Diachronní sekce

E-mail: vaclav.kriz@ff.cuni.cz
Tel.: +420 777654302
Web: vaclavkriz.com / → vizitka ÚGS FF UK

doktorand, Ústav germánských studií FF UK

Specializace:

  • historická textová lingvistika a pragmatika německy psaných pramenů 14.–17. stol.
  • němčina jako jazyk dvorských kanceláří v českých zemích
  • raná nová horní němčina, raně novověká paleografie

Přednášky pro DS

  • KŘÍŽ, Václav. Im HERRN Selig entschlaffen: Obraz smrti v německých pohřebních kázáních české provenience raného novověku. Přednáškový cyklus Diachronní sekce ÚGS FF UK. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 24. 11. 2022.
  • KŘÍŽ, Václav. Zeichnen mit Dürer oder Frühneuhochdeutsch erleben. Přednáškový cyklus Diachronní sekce ÚGS FF UK. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 12. 12. 2018.
  • KŘÍŽ, Václav. Luther für Anfänger. Přednáškový cyklus Diachronní sekce ÚGS FF UK. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 18. 4. 2018.