Lucie Jakubcová

Mgr. Bc. Lucie Jakubcová

vedení Diachronní sekce

E-mail: jakubcovalucie@seznam.cz
Web: → vizitka ÚGS FF UK
Tel.: +420 739092926

doktorandka, Ústav germánských studií FF UK

Specializace:

  • historická textová lingvistika německy psaných pramenů
  • němčina jako jazyk městských kanceláří v českých zemích

Přednášky pro DS

  • JAKUBCOVÁ, Lucie. Germanistická diachronní lingvistika: výzkum, metody a praxe. Přednáškový cyklus Diachronní sekce ÚGS FF UK. Praha: Filozofická fakulta, Univerzita Karlova, 30. 10. 2018.