Ivana Ebelová

doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.

čestná členka

E-mail: ivana.ebelova@ff.cuni.cz
Web: → vizitka KPVHAS FF UK

vedoucí Katedry pomocných věd historických a archivního studia FF UK

Specializace:

  • novověká latinská paleografie
  • edice raně novověkých písemných pramenů
  • dějiny stavebních řemesel v raném novověku
  • Židé v Českých zemích v raném novověku