O sekci

Diachronní sekce Ústavu germánských studií (ÚGS) při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (odd. germanistiky) byla založena v prosinci 2017 Mgr. Václavem Křížem a Mgr. Bc. Lucií Jakubcovou. Patronát sekce převzala PhDr. Lenka Vodrážková, Ph.D.

Hlavním cílem sekce je navázat na dlouholetou tradici diachronního lingvistického bádání jako nedílné součásti germanistického výzkumu na pražské univerzitě. Sekce se chápe především jako místo pro interdisciplinární spolupráci germanistů, historiků, archivářů a všech ostatních, kteří se zajímají o historii a vývoj německého jazyka (nejen) na území českých zemí.

Sekce organizuje pravidelné semináře, veřejné přednášky, workshopy a exkurze, které reflektují různé aspekty německého jazyka v jeho historickém vývoji. Akce jsou vzhledem k různorodosti publika pořádány jak v českém, tak v německém jazyce.

Vědecký germanistický výzkum při Diachronní sekci ÚGS se v současné době zabývá zejména otázkami historické textové lingvistiky rané nové horní němčiny.

Více o Diachronní sekci ÚGS v Jazykovědných aktualitách (LVIII – 2021 č. 3 a 4, str. 108–110).