„Der Kartenmahler“ aneb Malíř karet nebo kreslíř map?

Jazyk: česky
Kdy: 17. 2. 2020, 18:00 hod.
Kde: ÚGS, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, m. č. P323

Jiří Smrž

Při práci s historickými prameny z českých zemí se setkáváme s německými výrazy označující profesi jednotlivých osob. Tato označení dnes již mnohdy zapomenutých řemesel pak bývá často problematické interpretovat a ztotožnit se správným českým ekvivalentem. Příspěvek poodkrývá problematiku profesí středověkých a raně novověkých pražských cechů z pohledu jazykového překladu.