Im HERRN Selig entschlaffen

Vhled do vnímání pomíjivosti lidského života nábožensky silně pluralitních Čech raného novověku nám nabízejí tištěná funerální kázání. Jak tedy naši předkové vnímali smrt? Jak se na ni připravovali? A jaké jsou v tomto ohledu rozdíly mezi katolickým a protestantským pojetím konce lidského života?

Více informací