Jak porozumět nizozemštině

Jak porozumět nizozemštině se znalostí němčiny a druhého hláskového posunu?

Přednáška Mgr. Bc. Lukáše Felbra

Více informací