O rubínové zahradě, skrytém ohni a obilnici jazyka aneb Ke slovotvorbě ve starších německých slovnících

Předmětem analýzy jsou vybrané slovníky německého jazyka vydané před rokem 1854, jenž v německé (meta)lexikografii představují významnou cézuru konstituovanou vydáním prvního svazku Deutsches Wörterbuch bratří Grimmů.

Přednáška Mgr. Martina Šemelíka, Ph.D.