Šlechtické archivy v severních Čechách

Severní Čechy byly do 40. let 20. stol. téměř celé jazykově německou oblastí. Tomu odpovídá i většina zde deponovaných archiválií. Jakým způsobem je lze využít při výzkumu němčiny v českých zemích?

Přednáška Mgr. Otta Chmelíka

Více informací