Lesen und Übersetzen deutsch geschriebener Texte des Spätmittelalters und der Frühen Neuzeit

Seminář prakticky seznamuje studenty s vybranými německy psanými texty pozdního středověku a raného novověku (ca 1350–1650) české provenience.

Více informací