Workshop: Federschmucker aneb Jak se neztratit v německých názvech historických profesí?

Srdečně zveme na workshop Jiřího Smrže s názvem „Federschmucker aneb Jak se neztratit v německých názvech historických profesí?“, který se uskuteční ve čtvrtek 16. 2. 2023 od 17:30 hod. v Knihovně ÚGS FF UK (P323, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1).

V pramenech městského prostředí, např. i v matričních knihách, se často setkáváme s výrazy označujícími profesi. Ať už se jedná o řemeslo či jinou živnost, často nám ve snaze o nalezení vhodného českého ekvivalentu moderní ani starší osvědčené slovníky nepomohou. Kam – či na koho – se obrátit, pokud hledaná profese není k nalezení nebo přeloženému výrazu nerozumíme? Během prakticky orientovaneho workshopu si povíme o světě středověkých a raně novověkých profesí, o vhodných slovnících a v neposlední řadě si překlad na vybraných příkladech sami vyzkoušíme. Workshop je zaměřený na prostředí pražských měst, které dlouhodobě utváří badatelský rámec přednášejícího.