Přednáška: Městská kniha jako historiolingvistický pramen

Diachronní sekce ÚGS FF UK srdečně zve na přednášku Mgr. Petry Křenkové s názvem „Městská kniha jako historiolingvistický pramen, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 5. 2023 od 17:30 hod. v Knihovně ÚGS FF UK (P323, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1).

Městské knihy byly po několik století nejdůležitějšími právními dokumenty ve městě a svůj význam neztratily ani dnes – jsou nenahraditelným zdrojem při zkoumání tehdejšího městského života. Nabízí nepřeberné možnosti nejen historikům, ale umožňují bádání také na poli jazykového vývoje. Jaké možnosti nabízí městské knihy královského města Mostu a co zbylo po ničivém požáru města?