Přednáška: O rubínové zahradě, skrytém ohni a obilnici jazyka aneb Ke slovotvorbě ve starších německých slovnících

Diachronní sekce ÚGS FF UK srdečně zve na přednášku Mgr. Martina Šemelíka, Ph.D. s názvem „O rubínové zahradě, skrytém ohni a obilnici jazyka aneb Ke slovotvorbě ve starších německých slovnících, která se uskuteční ve čtvrtek 4. 5. 2023 od 17:30 hod. v Knihovně ÚGS FF UK (P323, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1).

Vzhledem k roli, kterou v oblasti organizace slovní zásoby slovotvorba hraje, je potřeba ji v rámci lexikografického procesu určitým způsobem zohlednit. Tématem přednášky jsou centrální otázky zachycení slovotvorby ve slovníku, tj. její reflexe v tzv. vnějších slovníkových textech, typ makrostruktury, heslové statě slovotvorných prostředků, speciální slovotvorné oddíly hesel a využití typografie za účelem popisu slovotvorných fenoménů. Předmětem analýzy jsou vybrané slovníky německého jazyka vydané před rokem 1854, jenž v německé (meta)lexikografii představují významnou cézuru konstituovanou vydáním prvního svazku Deutsches Wörterbuch bratří Grimmů.