Přednáška: Vngeczwungen vnd vngetrungen: Závěť Jana Kryštofa z Schellnachu na Hohenwarthu z pohledu lingvistiky textu

Diachronní sekce ÚGS FF UK srdečně zve na přednášku Bereniky Wybitulové s názvem „Vngeczwungen vnd vngetrungen: Závěť Jana Kryštofa z Schellnachu na Hohenwarthu z pohledu lingvistiky textu, která se uskuteční ve čtvrtek 23. 11. 2023 od 17:30 hod. v Knihovně ÚGS FF UK (P323, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1).

Pokud lze o nějakém textovém druhu předpokládat, že je vskutku nadčasový, pak by to byla patrně závěť. Vždy byl, je a bude důvod k tomu ji sepsat. Jan Kryštof z Schellnachu na Hohenwarthu nechal sepsat tu svou v roce 1635 a nepřímo tím tak ovlivnil dějiny jednoho jihomoravského města. Mimo to lze pak tento testament vnímat jako konkrétní příklad písemné produkce raně novověkých kanceláří.

Příspěvek nabídne možnost analýzy testamentu jako druhu textu z pohledu historické textové lingvistiky a přiblíží osudy Řádu menších bratří kapucínů v Mikulově. Zapomenuto pak nezůstane ani dědictví ve výši čtyř tisíc rýnských zlatých!