Přednáška: Walther von der Vogelweide a jeho odkaz ve městě Duchcov

Upozorňujeme, že přednáška PhDr. Karla Miky s názvem „Walther von der Vogelweide a jeho odkaz ve městě Duchcov“ se z pietních důvodů, jako i kvůli stávajícímu uzavření hl. budovy FF UK, ruší. Děkujeme za pochopení.

___________

Diachronní sekce ÚGS FF UK srdečně zve na přednášku PhDr. Karla Miky s názvem „Walther von der Vogelweide a jeho odkaz ve městě Duchcov“, která se uskuteční ve čtvrtek 25. 1. 2024 od 17:30 hod. v Knihovně ÚGS FF UK (P323, nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1).

Tématem přednášky je odkaz středověkého básníka Walthera von der Vogelweide ve městě Duchcov [Dux]. Duchcov je dle jedné z teorií považován za rodiště Walthera von der Vogelweide. V momentě, kdy se rozhodovalo o jeho odkazu ve městě, měla tato teorie na tehdejší obyvatelstvo Duchcova nemalý vliv. Za hlavní odkaz se dnes považuje pomník básníka, který byl slavnostně odhalen v roce 1911.

Příspěvek mapuje historii pomníku od jeho slavnostního odhalení po současnost. Dále se zabývá reflexí událostí v dobovém místním tisku Duxer Zeitung a rozborem dramoletu, který byl sepsán u příležitosti odhalení pomníku. Dotkneme se vymezení historických okamžiků, které úzce souvisí se soužitím Němců a Čechů na jednom území v 19. a na začátku 20. století, a které následně vyústilo v silné národnostní konfrontace. Kromě rozboru zmíněného dobového tisku se přednášká bude věnovat také sudetské slavnosti Walthera von der Vogelweide v Duchcově v roce 1930 a slavnostnímu znovuodhalení pomníku v roce 1991. Část příspěvku bude vyčleněna dramoletu duchcovského autora Bernharda Marra.