Městská kniha jako historiolingvistický pramen

Jaké možnosti nabízí městské knihy královského města Mostu a co zbylo po ničivém požáru města?

Více informací