Seminář: Historická textová lingvistika

Blokový seminář (FF UK) seznamující s textovou lingvistikou a její aplikací v rámci diachronní germanistické jazykovědy. Cílem semináře je praktická analýza autentického německy psaného textu a prezentace výsledků v rámci dvoudenní exkurze do Regionálního muzea v Mikulově – zámek Mikulov.

Více informací