Čtení a překlad německy psaných textů pozdního středověku a raného novověku

Seminář seznamuje studenty s vybranými německy psanými texty pozdního středověku a raného novověku (ca 1350–1650) české provenience. Hlavní náplní semináře je čtení a překlad těchto textů z němčiny do češtiny jako i základní seznámení se specifiky rané nové horní němčiny, především pak v oblasti hláskosloví, lexika či syntaxe.

Více informací